Prípravné a búracie práce

Prípravné a búracie práce

Pred začiatkom každej stavby je potrebné pripraviť terén na jej realizáciu. Obnáša to zvyčajne zemné práce, vyrovnávanie terénu, niekedy je potrebné vykonať aj búracie práce a demolácie, či výkopové práce.

To všetko zabezpečíme a vykonáme tak, aby bol terén vhodne pripravený na stavbu, bez ohľadu na to, o akú stavbu ide.