Prenájom pracovnej sily

Eurobau

Našich pracovníkov radi poskytneme na stavebné práce na stavbách mimo našej pôsobnosti. Naši robotníci sú skúsení, s niekoľkoročnou praxou, sú spoľahliví, odvádzajú kvalitnú prácu a majú skúsenosti aj s prácou s novými technológiami v stavebníctve.

Prenájom robotníkov po vzájomnej dohode.