Služby

EUROBAU s.r.o. poskytuje nasledujúce služby:

 

 • Murárstvo
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácií stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Výroba jednoduchých výrobjkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výkopové a zemné práce
 • Preprava stavebných strojov

 

 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Klampiarstvo
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Podlahárstvo
 • Železobetonárske práce
 • Montáž a prenájom stropného debnenia zn. DOKA
 • Montáž a prenájom fasádneho lešenia
 • Prenájom vákuového prístroja na kladenie veľkoformátovej dlažby