Služby

EURO-BAU s.r.o. poskytuje nasledujúce služby:

 

 • Murárstvo
   
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
   
 • Prípravné práce k realizácií stavby
   
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   
 • Výroba jednoduchých výrobjkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
   
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

 

 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
   
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   
 • Klampiarstvo
   
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   
 • Podlahárstvo
   
 • Železobetonárske práce
   
 • Montáž a prenájom stropného debnenia zn. DOKA
   
 • Montáž a prenájom fasádneho lešenia