ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Konateľ   

Konateľ

Ing. Dalibor BLIZMAN
+421 907 237 562   blizman@eurobau.sk
Oddelenie
verejného
obstarávania
 

Referent verejného obstarávania

Ing. Marcel HOCKICKO

+421 915 855 870

 

hockicko@eurobau.sk

 

Rozpočtové
oddelenie

 

Hlavný rozpočtár

Milena TRESZOVÁ

Rozpočtár

Bc. Marek KORMANIK

Ing. Miriama HODÍK

 

+421 905 855 149

 

+421 915 855 131

+421 915 855 035

 

 

treszova@eurobau.sk

 

kormanik@eurobau.sk

hodik@eurobau.sk

Výrobno - technické
oddelenie

 

Hlavný prípravár

Ing. Lenka ŠPERNOGOVÁ

Prípravár

Bc. Michaela MARKOVÁ

 

+421 915 855 090

 

+421 915 855 128

 

 

spernogova@eurobau.sk

 

markova@eurobau.sk

Výrobné
oddelenie
 

Hlavný stavbyvedúci

Ing. Pavol PACKO

Stavbyvedúci

Ján MOLČAN

Marek FILIP

Ing. Vladimír RAŠ

Mgr. Marek PIATNIČKA

Vladimír PODHORSKÝ

Zástupca stavbyvedúcich

Marcel MÁZIK

Andrej HUŇADY

 

 

+421 918 542 927

 

+421 917 276 962

+421 905 855 123

+421 905 855 150

+421 915 855 129

+421 915 855 034

 

+421 905 833 863

+421 908 998 429

 

 

packo@eurobau.sk

 

molcan@eurobau.sk

filip@eurobau.sk

ras@eurobau.sk

piatnicka@eurobau.sk

podhorsky@eurobau.sk

 

mazik@eurobau.sk

hunady@eurobau.sk

 

Ekonomické
oddelenie
 

Učtovníčka

Mária SMREKOVÁ

 

+421 907 605 645

 

 

uctovnicka@eurobau.sk

 
Oddelenie
dopravy
 

Vedúci dopravy

Ing. Dalibor BLIZMAN

 

+421 907 237 562

 

 

blizman@eurobau.sk

 

 

Kontakt

EURO-BAU s.r.o.

Sídlo: Dúhová 40, 04001 Košice

Email: eurobau@eurobau.sk

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 20 23 573 794

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice - oddiel Sro, vložka číslo 41216/V

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: stavebná a obchodná činnosť 

Dátum založenia: 14.08.2012

 

Rýchly kontakt


Údaje označené * sú povinné.Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa: EURO-BAU s.r.o. so sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice IČO: 46 738 479 spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 41216/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach. 

Pre viac informácií kliknite sem