ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Konateľ   

Konateľ

Ing. Dalibor BLIZMAN
+421 907 237 562   blizman@eurobau.sk
Sekretariát  

Asistentka

Ing. Edina ŠIRILOVÁ

+421 915 855 177

 

sirilova@eurobau.sk

Oddelenie
verejného
obstarávania
 

Referent verejného obstarávania

Ing. Marcel HOCKICKO

+421 915 855 870

 

hockicko@eurobau.sk

 

 

Rozpočtové
oddelenie

 

Hlavný rozpočtár

Milena TRESZOVÁ

Rozpočtár

Bc. Marek KORMANIK

 

+421 905 855 149

 

+421 915 855 131

 

 

treszova@eurobau.sk

 

kormanik@eurobau.sk

 

Výrobno - technické
oddelenie

 

Výrobno - technický riaditeľ

Dušan ZÁBREL

Vedúca prípravárov

Ing. Lenka ŠPERNOGOVÁ

Hlavný prípravár

Ing. Tibor HREŠČÁK

Prípravár

Ing. Michaela MAMRILLA MARKOVÁ

Ing. Barbora MATISKOVÁ

Ing. Juliána ZAMBOVÁ

 

 

+421 915 855 090

 

+421 915 855 035

 

+421 915 855 128
 

+421 915 855 109

+421 915 855 110

 

zabrel@eurobau.sk

 

spernogova@eurobau.sk

 

hrescak@eurobau.sk

 

markova@eurobau.sk
 

matiskova@eurobau.sk

zambova@eurobau.sk

Výrobné
oddelenie
 

Hlavný stavbyvedúci

Ing. Pavol PACKO

Stavbyvedúci

Ján MOLČAN

Marek FILIP

Ing. Vladimír RAŠ

Mgr. Marek PIATNIČKA

Ing. Peter JAŠELSKÝ

Branislav ONDA

Zástupca stavbyvedúcich

Marcel MÁZIK

Andrej HUŇADY

Rastislav FEDORČÁK

Jaroslav ŠTEFKO

 

 

+421 918 542 927

 

+421 917 276 962

+421 905 855 123

+421 905 855 150

+421 915 855 129

+421 915 855 176

+421 907 168 681

 

+421 905 833 863

+421 908 998 429

+421 948 484 257

+421 905 855 510

 

 

packo@eurobau.sk

 

molcan@eurobau.sk

filip@eurobau.sk

ras@eurobau.sk

piatnicka@eurobau.sk

jaselsky@eurobau.sk

onda@eurobau.sk

 

mazik@eurobau.sk

hunady@eurobau.sk

fedorcak@eurobau.sk

stefko@eurobau.sk

 

Ekonomické
oddelenie
 

 

 

Učtovníčka

Mária SMREKOVÁ

Elektronická fakturácia

 

 

 

 

 

 

uctovnicka@eurobau.sk

faktury@eurobau.sk

 
Oddelenie
dopravy
 

Vedúci dopravy

Ing. Dalibor BLIZMAN

 

+421 907 237 562

 

 

blizman@eurobau.sk

 

Kontakt

EUROBAU s.r.o.

Sídlo: Dúhová 40, 04001 Košice

Email: eurobau@eurobau.sk

IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 20 23 573 794

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice - oddiel Sro, vložka číslo 41216/V

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: stavebná a obchodná činnosť 

Dátum založenia: 14.08.2012

Číslo účtu: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

                      SK19 1111 0000 0013 2131 5147

 

Rýchly kontakt


Údaje označené * sú povinné.Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade s  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa: EUROBAU s.r.o. so sídlom Dúhová 40, 040 01 Košice IČO: 46 738 479 spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, vl. č. 41216/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach. 

Pre viac informácií kliknite sem